Yuta Watanabe (Djarum Badminton)
Arisa Higashino & Yuta Watanabe (Djarum Badminton)
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (Humas PP PBSI)
Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Humas PP PBSI)
Kento Momota (Djarum Badminton)
Chiharu Shida & Nami Matsuyama (Humas PP PBSI)
Yuta Watanabe & Arisa Higashino (Humas PP PBSI)
Rinov Rivaldy & Pitha Haningtyas Mentari (Humas PP PBSI)
Yuta Watanabe & Arisa Higashino (Humas PP PBSI)
Dechapol Puavaranukroh & Sapsiree Taerattanachai (Badminton Photo/Yohan Nonotte)